Tekort aan mantelzorgers en professionals

1 oktober 2022

Minder mensen om voor ouderen te zorgen

Het aandeel 20-64-jarigen zal de komende jaren afnemen van 59% in 2018 naar 55% in 2030. Dit betekent dat de potentiële beroepsbevolking zal afnemen met ongeveer 310.000 mensen. Er zijn steeds minder werkenden die voor meer ouderen pensioenuitkeringen moeten verdienen. De verhouding tussen de potentiële beroepsbevolking en de gepensioneerden, ook wel de grijze druk genoemd, neemt toe van 32 in 2018 naar 43 in 2030.

Groter tekort aan zorgprofessionals in de toekomst

Op dit moment werken er ongeveer 1,2 miljoen mensen in de zorg. Dat is 13% van de werkzame bevolking. De verwachting is dat er tot en met 2022 ruim 200.000 extra medewerkers in de zorg nodig zijn. Dit aantal zal in de jaren daarna alleen maar verder toenemen.

Ook het aantal potentiële mantelzorgers neemt af

De groep 50-74-jarigen biedt relatief vaak mantelzorg. Vaak aan hun ouders en schoonouders. 85-plussers ontvangen relatief vaak mantelzorg. De verhouding tussen deze twee leeftijdsgroepen is een indicator (OOSR) voor het aantal potentiële mantelzorgers. Nu zijn er circa 15 personen van 50-74 jaar per 85-plusser, in 2030 is dit gedaald tot 10 personen.
Er zijn dan dus minder potentiële mantelzorgers. Ouderen zullen in 2030 vaker samenwonen, maar ook vaker kinderloos zijn. Mantelzorg zal dus vermoedelijk ook steeds vaker door leeftijdsgenoten worden geboden. Dit is een relatief kwetsbare groep mantelzorgers: een deel heeft immers zelf ook met gezondheidsbeperkingen te maken.

Meer nieuws