Copyright

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Koekje bij de Thee dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappijen, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koekje bij de Thee deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.